zaterdag 18 april 2015


Gisteren hebben we ons diamanten huwelijksfeest gevierd. Het was een onvergetelijk mooi feest. 2Q2B4779 Om twee uur kwam de ruiterclub en bracht ons met een koets voorafgegaan door zes ruiters met een omweg naar de kerk. Daar droeg kapelaan Milnik een H. Mis op die door onze kinderen op een buitengewoon fijne manier met zang werd opgeluisterd. _W3R3462De liedjes hadden ze voorzien van eigen toepasselijke teksten. Dat was heel emotioneel en daarna kon de dag al niet meer stuk. Na de mis zijn vóór de kerk foto’s gemaakt,  trouwens de hele dag heeft fotografe Claire alles en iedereen vastgelegd voor het nageslacht. Als we iets van de reportage binnen hebben ga ik er zeker van publiceren.  Daarna zijn we de straat overgestoken naar café Den Hook. Daar kregen we de nodige felicitaties en cadeaus, te veel om op te noemen. Een totaal onverwacht cadeau kregen we van de kinderen:  een digitale flatscreen TV! Wat we hadden geregeld met Ad gebeurde ook, we hebben er lekker en veel gegeten. Ad en Trudy en hun staf hebben het ons aan niets laten ontbreken, waarvoor lof!. Enkele malen werd het eten onderbroken voor een voordracht; buurman Fried Keltjens had een heel verhaal over ons op rijm gezet. Dat heeft Jacquelines schoonvader Jan Brouwers waarschijnlijk geïnspireerd tot het voordragen van een humoristisch verhaal op rijm over 4 schipbreukelingen waarvan er maar eentje overbleef nadat hij zijn lotgenoten had opgepeuzeld. _W3R3362Omdat we voor de avond ook de neven en nichten hadden uitgenodigd werd de ruimte bij Ad daarvoor te krap en gingen we tegen 7 uur verkassen naar café-zaal De Harmonie. Daar hadden de kinderen geregeld dat iedereen die arriveerde op de foto kwam. Marcel had er een foto-studio geïmproviseerd waar allen in werden gedirigeerd. Zo krijgen we straks een serie professionele foto’s van alle gasten. Ondertussen had de Harmonie zich verzameld voor een serenade en onthaalde ons op een drietal spetterende marsen. Bij ontstentenis van de voorzitter hield Pierre van Dijk een speech waarin hij ons in het zonnetje zette. _W3R3790 Inmiddels had Marcel een groot scherm geplaatst waarop familiefoto’s werden getoond. Hij had er honderden verzameld, oud en recent, dat moet ontzettend veel werk zijn geweest.  Dat is door iedereen bijzonder gewaardeerd;  ze ontlokten veel uitroepen en commentar2Q2B4802en. Onze muzikant hield zich keurig aan de afspraak: luid genoeg om te kunnen dansen en niet storend voor de gesprekken. 2Q2B4812Door de Beste Buren Club en die 2 werd een prachtig verhaal gezongen dat door Piet van de Pasch was gedicht. Onze kinderen hadden een spel in mekaar gezet in de vorm van een quiz “de jongens tegen de meisjes”. Aan twee groepen (10 vrouwelijke en 10 mannelijke gasten die Nelly en ik vooraf moesten selecteren) werden 14 foto’s met vragen over ons gesteld. Zeker weet ik het niet maar ik geloof dat ze gelijk geëindigd zijn.  We hebben jammer genoeg niet met alle gasten kunnen kletsen maar dat is in een gezelschap van 100 personen ook praktisch onmogelijk. Voor we er erg in hadden was het tijd voor de afsluitende maaltijd. We hebben samen een fijn feest gevierd en geen enkele wanklank gehoord. Dank hiervoor vooral aan onze kinderen en kleinkinderen die dit allemaal hebben georganiseerd! Dank aan alle gasten die het voor ons een tot fijne avond hebben gemaakt. En dank aan Bart en Myrthe en hun staf die ons uitstekend hebben verzorgd. Vanmiddag kwam Ad van café Den Hook een bloemstuk in vaas  en een boeket bloemen brengen die waren achtergebleven. Hij vertelde dat hij al veel had meegemaakt maar nog nooit een gezelschap dat zo gigantisch had gegeten.  Hij had zelfs eten moeten gebruiken dat hij al ingeslagen had voor een diner vanavond, en net terug was van de groothandel om dat weer aan te vullen.. We hebben dus onze sporen achtergelaten….

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>